Cookie Szabályzat

adatvédelmi tájékoztató a kitorolheted.hu által alkalmazott sütikkel (cookie-kkal) kapcsolatos adatkezelésről

1. Mit jelent az, hogy sütiket használunk?

Az Oraculum 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-346439, adószáma: 27044371-2-42; székhelye:1074 Budapest, Dohány utca 16-18. fél em. 8., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail: info@kitorolheted.hu) által mint adatkezelő által fenntartott kitorolheted.hu weboldal látogatóinak számítógépére hozzájárulásuk esetén egy apró file, ú.n. „süti” („cookie”, a továbbiakban: süti) kerül, amely többféle célt szolgálhat.

Egyes sütik elengedhetetlenek az oldalak megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal („statisztikai sütik”), míg további sütik célzott hirdetési tartalmaknak a felhasználóhoz való eljuttatását és az ezzel kapcsolatos felhasználói visszajelzések rögzítését szolgálják („hirdetési sütik”). Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, amelyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

2. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja

a) a folyamat sütik esetében a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,

b) a statisztikai sütik esetében a felhasználói élmény javítását lehetővé tevő információk gyűjtése azáltal, hogy statisztikai eszközökkel elemzéseket készítünk arról, hogy a látogatók hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban, így a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően történhessen meg,

c) a hirdetési sütik esetében a honlapunkon megtalálható vagy azzal kapcsolatos hirdetési tartalmak célzott, érdeklődésének megfelelő kiválasztása és megjelenítése az Ön számára, valamint annak biztosítása, hogy az adatkezelő az adott hirdetés elérésével kapcsolatos információkat, továbbá – az érintett azonosítására nem alkalmas módon, statisztikai célból – a hirdetési tartalmakkal kapcsolatos felhasználói interakciókat elemezni tudja.

Ha az adott weblapon megosztott tartalmak vagy hirdetések közéleti jellege ezt indokolja, az adatkezelő a hirdetési sütikkel kapcsolatban kezelt adatokat a politikai véleménnyel összefüggő, a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatként kezeli. Az adatkezelő mindig ilyen adatként kezeli a hirdetési sütik esetében a hirdetési tartalmakkal kapcsolatos felhasználói interakciókkal kapcsolatos adatokat.

3. A honlapon alkalmazott sütik

3.1. „Munkamenet sütik”

A munkamenet sütik olyan folyamatsütik, amelyek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap által használt munkamenet sütik az alábbiak:

•          JSESSIONID: munkamenet azonosítót tartalmazó „technikai cookie”

•          LFR_SESSION_STATE + látogató azonosító: ebben az utolsó session aktivitás dátuma és ideje van

3.2. „Használatot támogató sütik”

Ezek a folyamat sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar, angol vagy német változatát használja). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló „sütikben” lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A honlap által használt használatot támogató sütik az alábbiak:

•          COOKIE_SUPPORT: „cookie támogatást tesztelő cookie”

•          GUEST_LANGUAGE_ID: „aktuálisan használt nyelv azonosítóját tartalmazó cookie”

•          KH_COOKIE_PRIVACY_ACCEPTED: „cookie szabályzat működéséhez szükséges cookie”, amely tárolja, hogy a látogató elfogadta-e a „cookie szabályzatot”

3.3. „Teljesítményt biztosító sütik”

A teljesítményt biztosító sütik statisztikai sütik, amelyek segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:

3.4. Hirdetéshez kapcsolódó sütik

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:

https://adverticum.net/adatvedelmi-tajekoztato/
 • Google Adwords
  A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
  https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
 • Facebook
  a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
  https://www.facebook.com/help/cookies/
 • Doubleclick
  A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
  4. A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a „sütik beállításának” választási lehetőségét.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken érhetőek el:

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

5. Jogérvényesítés

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásait, intézkedési javaslatait a info@kitorolheted.hu e-mailcímen fogadjuk. Emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. – levelezési cím 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400, , www.naih.hu) fordulhat.